Başer, Gözdegül, ve Burcu Kantarcıoğlu. “E-Ticaret’te Müşteri Güven Algısı: Y Ve Z Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 389–401. Erişim Ağustos 12, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1646.