Gök, Ayşe Gül, ve Mahmut Sami Öztürk. “Muhasebe Mesleğinde Performansın Hizmet Kalitesine Etkisi: Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 590–604. Erişim Ekim 1, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1658.