Başar, Pınar. “Örgütsel Öğrenmenin Örgütsel Performans Üzerindeki Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 621–634. Erişim Haziran 30, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1660.