Dinç Cavlak, Özge, ve Abdullah Süreyya Ersoy. “Düşünme Stillerinin Aşırı Öz Güven Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Risk Tutumunun Düzenleyici Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 671–685. Erişim Temmuz 12, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1663.