Kaya, Emine, Filiz Konuk, ve Ömer Kaya. “Halka Açık Şirketlerin İndeks Yöntemi İle Çalışma Sermayesi Etkinlik Düzeylerinin Tespit Edilmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 717–733. Erişim Haziran 30, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1666.