Aydoğdu, Melike, ve Havva Nur Çiftci. “Entelektüel Sermaye Alanında Hazırlanmış Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 734–748. Erişim Nisan 17, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1667.