Bayrakçı, Eylem. “Hemşirelerde İşten Ayrılma Niyeti Ve Performans İlişkisi: Covid-19 Tükenmişliğinin Düzenleyici Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 835–845. Erişim Haziran 30, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1673.