Ertaş, Abdulkadir, ve Mehmet Orhan. “İş Ahlakı Uygulamalarının Örgütsel Performansa Etkisi: Özel Hastaneler Üzerine Bir Saha Araştırması”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 1 (Mart 27, 2022): 905–918. Erişim Haziran 30, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1679.