Özkan, Özgür. “Sermaye Piyasası Enflasyon Teorisinin Analizi: Bankacılık Sektörü Üzerinden Türkiye Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 2 (Haziran 30, 2022): 1201–1212. Erişim Aralık 7, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1701.