İrge, Necmiye Tülin. “Çevresel Duyarlılığın Çalışanların Yeşil Örgütsel Davranışlarına Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 2 (Haziran 30, 2022): 1293–1315. Erişim Ocak 31, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1707.