Şener, Merve, Canan Yıldıran, ve Yahya Fidan. “Pozitif Psikolojik Sermaye Ile Duygusal Zekâ Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 3 (Eylül 30, 2022): 1711–1729. Erişim Şubat 5, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1736.