Başçı, Ahmet Ziya, ve Fatma Geçikli. “İletişim İklimi Ile Psikolojik Sermaye Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 3 (Eylül 30, 2022): 1920–1936. Erişim Şubat 27, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1752.