Varışlı, Nuran. “Dönüşümcü Liderlik Uygulamalarının, Çalışanların Performansına Etkilerine Yönelik Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 3 (Eylül 30, 2022): 2030–2049. Erişim Şubat 5, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1761.