Dede, Adnan. “Muhasebe Meslek Mensuplarının Bireysel Özeliklerinin Entegre Raporlama Ile İlgili Farkındalık Düzeylerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 3 (Eylül 30, 2022): 2050–2060. Erişim Şubat 27, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1762.