Yılmaz, Yunus, ve Nurettin Menteş. “BIST Turizm Endeksi Ile Döviz Kuru Arasındaki İlişkinin Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 3 (Eylül 30, 2022): 2448–2457. Erişim Mayıs 30, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1788.