Gençer, Kansu, ve Defne Keşkekçi. “Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yer Alan Uzak Doğu Restoranları Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 3 (Eylül 30, 2022): 2470–2481. Erişim Mayıs 30, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1790.