Kanten, Pelin, Yener Pazarcık, Merve Gözde Durmaz, ve Benan Arda. “İşyerinde Sosyal Cesaretin Prososyal Ses Çıkarma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Proaktif Kişiliğin Aracılık Rolünün Belirlenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 14, no. 4 (Aralık 31, 2022): 2867–2877. Erişim Mart 20, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1820.