Demirtaş, Cuma, Esra Soyu Yıldırım, ve Dilek Tuğlu Dur. “Do Oil Prices Have an Effects on Food Prices? Fresh Evidences from Türkiye”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 1 (Mart 28, 2023): 79–91. Erişim Mayıs 30, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1860.