Tekin, Burcu, ve Mehmet Baş. “Lokasyon Bazlı Reklamların Tüketici Tutumları Ve Satınalma Niyetleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 1 (Mart 28, 2023): 215–230. Erişim Nisan 13, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1869.