Elibol, Fatih. “Bakımevlerinde İçsel Pazarlamanın Örgütsel Bağlılık Düzeyine Etkisi: Özel Engelli Bakım Merkezleri Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 1 (Mart 28, 2023): 231–242. Erişim Aralık 3, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1870.