Akkurt, Enes, ve Muharrem Umut. “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Üretiminde Sigorta Şirketlerinin Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Performanslarının Ölçümü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 1 (Mart 28, 2023): 332–346. Erişim Ekim 1, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1879.