Durmuş, Şerif. “İş Becerikliliğinin Bilimsel Haritalar Tekniğiyle Bibliyometrik Analizi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 1 (Mart 28, 2023): 367–378. Erişim Ekim 1, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1881.