Burmalı, Özgür, ve Sümeyye Kuşakçı. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hızır Acil Ambulans Çalışanlarının Motivasyonunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 1 (Mart 28, 2023): 398–419. Erişim Ekim 4, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1883.