Saracel, Nüket, Elif Bilgiç, Fatma Topal, Gözde Tezer Kozak, Hikmet Kütükcü, ve Nil Madi. “Yöneticilerin Bakış Açısı Ile Z Kuşağı Çalışanların Liderlik Beklentileri”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 2 (Temmuz 3, 2023): 970–987. Erişim Aralık 3, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1921.