Çetin, Burak, ve Aybüke Yalçın. “Pazarlama Stratejilerinin Yenilik Yönelimine Etkisinde İhracata Engel Unsurların Aracılık Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 2 (Temmuz 3, 2023): 1206–1222. Erişim Temmuz 24, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1936.