Mamak, Yaşar Berkay, Handan Akkaş, ve Selin Metin Camgöz. “Proactive Personality and Task Performance: The Mediating Role of Job Crafting”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 3 (Ekim 3, 2023): 1915–1928. Erişim Haziran 12, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1983.