Aydoğdu, Hande, ve Saadet Sağtaş. “Mobil Yemek Servis Uygulamalarında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Niyetine Etkisi: Marka İtibarının Aracılık Rolü”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 3 (Ekim 3, 2023): 2195–2212. Erişim Haziran 12, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2003.