Savsar, Cihat. “Muhasebe Meslek Mensuplarında Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma: Çorum İli Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 15, no. 3 (Ekim 3, 2023): 2371–2385. Erişim Haziran 12, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2016.