Çıkmaz, Esra. “Kadın Girişimcilerin Başarılarına Etki Eden Motivasyon Faktörleri: Gaziantep İlinde Bir Uygulama”. İşletme Araştırmaları Dergisi 16, no. 1 (Mart 28, 2024): 358–367. Erişim Mayıs 30, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2096.