Bayazıt, Ateş, ve Gökçe Bahar Gürbüzer. “Dinamik Yetenekler Yaklaşımına Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz”. İşletme Araştırmaları Dergisi 16, no. 1 (Mart 28, 2024): 368–380. Erişim Mayıs 30, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2097.