Okan Gökten, Pınar, Türker Açıkgöz, ve Soner Gökten. “Firm-Level and Macroeconomic Determinants of R&D Investments in Turkey”. İşletme Araştırmaları Dergisi 16, no. 1 (Mart 28, 2024): 465–471. Erişim Mayıs 30, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/2104.