Türe, Hasan, Soner Gökten, ve Furkan Başer. “Politik Risk Ve Ekonomik Gelişmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesinde Kapsamlı Bir Yaklaşım”. İşletme Araştırmaları Dergisi 8, no. 4 (Haziran 13, 2021): 187–201. Erişim Haziran 12, 2024. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/351.