Üzüm, Burcu, ve Seher Uçkun. “Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Kocaeli İli Örneği”. İşletme Araştırmaları Dergisi 10, no. 2 (Haziran 13, 2021): 254–275. Erişim Ekim 23, 2021. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/570.