İrge, Necmiye Tülin, ve İlkay Karaduman. “X Ve Y Kuşaklarında Gönüllü Sadelik Algısının Tüketici Karar Tarzlarına Etkisi”. İşletme Araştırmaları Dergisi 10, no. 3 (Haziran 13, 2021): 120–143. Erişim Aralık 7, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/620.