Metin, İsmail, ve H. Handan Öztemiz. “İhracatta En Çok Kullanılan Müşteri Bulma Yöntemlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”. İşletme Araştırmaları Dergisi 10, no. 4 (Haziran 13, 2021): 1014–1028. Erişim Haziran 8, 2023. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/718.