Canbaloğlu, Bilge, Özge Sezgin Alp, ve Güray Küçükkocaoğlu. “Are Emerging Market Economies Subject to Credit Rating Bias?: Evidence from South Africa, Hungary and Turkey Cases”. İşletme Araştırmaları Dergisi 11, no. 2 (Haziran 13, 2021): 1068–1078. Erişim Ocak 25, 2022. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/816.