Şenol, Leyla, ve Burcu Üzüm. “Özel Sağlık Kurumları Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Ve Yabancılaşma Düzeyleri”. İşletme Araştırmaları Dergisi 11, no. 2 (Haziran 13, 2021): 1092–1102. Erişim Ekim 23, 2021. https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/818.