1.
Güllük F, İrge NT. Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama. ISARDER [Internet]. 13 Haziran 2021 [a.yer 12 Haziran 2024];12(1):531-45. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1028