1.
Topaloğlu EE, Ege İlhan. Kredi Temerrüt Swapları (CDS) ile Borsa İstanbul 100 Endeksi Arasındaki İlişki: Kısa ve Uzun Dönemli Zaman Serisi Analizleri. ISARDER [Internet]. 13 Haziran 2021 [a.yer 07 Aralık 2022];12(2):1373-9. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1088