1.
Özdemir O, Özdemir K. Oyunlaştırma Uygulamalarının Marka Etkileşimi ve Marka Sadakati Üzerine Etkisi: Bursa İli Üzerine Bir Araştırma. ISARDER [Internet]. 13 Haziran 2021 [a.yer 05 Aralık 2022];12(2):1712-21. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1109