1.
Marangoz M, Erboy N. Bütünleşik Kanal Deneyimini Etkileyen Faktörlerin AHP Yöntemi ile Belirlenmesi: Bankacılık Sektörüne Yönelik Bir Çalışma. ISARDER [Internet]. 13 Haziran 2021 [a.yer 05 Aralık 2022];12(2):1801-19. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1116