1.
Oral C, Geçdoğan S. Kurumsal Sürdürülebilirlik Ölçümü İçin AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Kullanılması: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. ISARDER [Internet]. 13 Haziran 2021 [a.yer 07 Aralık 2022];12(4):4166-83. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1276