1.
Kurt Y, Nazik MH, Işın A. Otel İşletmelerinde Gıda İsrafına Yönelik Davranışların İşletme Karlılığına Etkisi: Eskişehir Örneği. ISARDER [Internet]. 13 Haziran 2021 [a.yer 12 Ağustos 2022];12(4):4365-79. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1289