1.
Öztürk N, Çankaya M. Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Dönüştürücü Liderliğin Aracılık Rolü. ISARDER [Internet]. 30 Haziran 2021 [a.yer 23 Eylül 2021];13(2):1082-9. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1438