1.
Kalfaoğlu S, Attar M, Tekin E. Etik Liderliğin Örgüt Kültürüne Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracılık Rolünün Araştırılması. ISARDER [Internet]. 30 Haziran 2021 [a.yer 25 Ocak 2022];13(2):1107-26. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1440