1.
Erkılıç E. Otantik Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adanmışlık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Trabzon Örneği. ISARDER [Internet]. 30 Haziran 2021 [a.yer 25 Ocak 2022];13(2):1512-2. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1463