1.
Güğerçin S, Çavuş MF. Yıkıcı Yönetim Algısı: Demografik Değişkenlere Göre Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. ISARDER [Internet]. 30 Haziran 2021 [a.yer 25 Ocak 2022];13(2):1523-37. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1464