1.
Kaynak İnan. İş Güvencesizliğinin Tükenmişliğe Etkisinde İş Yükü Algısının Rolü. ISARDER [Internet]. 30 Haziran 2021 [a.yer 25 Ocak 2022];13(2):1907-22. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1483