1.
Karakuş R. Petrol ve Doğalgaz Fiyatları İle Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: BİST Sinai Sektöründe Ampirik Bir Araştırma. ISARDER [Internet]. 28 Eylül 2021 [a.yer 04 Aralık 2021];13(3):2072-83. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1502