1.
Küçükkocaoğlu G, Çakır N. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Portföy Akımlarını Etkileyen Makroekonomik Faktörler. ISARDER [Internet]. 28 Eylül 2021 [a.yer 04 Aralık 2021];13(3):2320-39. Erişim adresi: https://isarder.org/index.php/isarder/article/view/1519